ข้อผิดพลาดร้ายแรง: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] การเชื่อมต่อถูกปฏิเสธใน /var/www/html/raptor_new/vendor/magento/zendframework1/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:128 Stack trace: #0 / var/www/html/raptor_new/vendor/magento/zendframework1/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(128): PDO->__construct('mysql:host=prod...', 'raptor' , 'raptor2014', Array) #1 /var/www/html/raptor_new/vendor/magento/zendframework1/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(111): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->_connect() #2 / var/www/html/raptor_new/vendor/magento/framework/DB/Adapter/Pdo/Mysql.php(340): Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql->_connect() #3 /var/www/html/raptor_new/vendor/magento/zendframework1/ library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(460): Magento\Framework\DB\Adapter\Pdo\Mysql->_connect() #4 /var/www/html/raptor_new/vendor/magento/zendframework1/library/ Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select url,to_u...', Array) #5 /var/www/html/raptor_new/vendor/magento/framework/DB /อดา pter/Pdo/Mysql.php(452): Z ใน /var/www/html/raptor_new/vendor/magento/zendframework1/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php ออนไลน์ 144