ผลิตภัณฑ์ม้วน

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ม้วนใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน

กาวยาแนวและเทป

เทป

  • High-quality adhesive allowing secure labelling, sealing packages & bundling loads. Feature long term resistance against air, heat and ultraviolet light to ensure protection during extended storage. Available in multiple colours for easily identifying goods and packaged cartons