เริ่มต้นในระดับนานาชาติ

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Start International ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

Start International is a leading manufacturer of taping and labeling solutions for use in electrical installations, construction sites and material handling facilities. The brand's extensive catalogue includes packaging tape machines, shipping labels, tape dispensers, label dispensers and polybag sealers. Start International heavy-duty tape dispensers feature metallic construction with a compact design and are capable of automatically dispensing and cutting any tape material, even duct tapes. They have a safety interlock facility which prevents accidental cutter activation when objects, such as fingers or tools are present. Choose from a wide range of these tape dispensers and other brand products, such as label applicators, label dispenser accessories and non adhesive material cutters on Raptor Supplies.