บริการลูกค้า

การจัดส่งสินค้าและการจัดส่ง

Please call us at +44 203 287 5224 for a shipping quote to any other destination. Raptor Supplies Limited owns, maintains and operates this web site. By using it or by downloading information from it, you agree to be bound by the Legal Conditions set out below.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรามีให้โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายถึงความเหมาะสม ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือ การพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณจากการใช้งาน รวมถึงความเสียหายจากไวรัสอันเป็นผลจากการที่คุณเข้าถึงไซต์หรือจากข้อมูลใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากไซต์นั้น

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกสำหรับคุณเราอาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ลิงก์ไม่ได้บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องหรือการเชื่อมโยงของเรากับไซต์ดังกล่าวซึ่งเราไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนใด ๆ หากคุณเข้าชมหรือใช้ไซต์ที่เชื่อมโยงคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

ข้อจำกัดความเสียหาย

ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมพิเศษที่เป็นผลสืบเนื่องการลงโทษหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงการสูญเสียการใช้งานการสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญาการประมาทเลินเล่ออย่างเข้มงวด ความรับผิดหรืออย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้

สิทธิ์การใช้งาน จำกัด

โดยการยอมรับเงื่อนไขทางกฎหมายที่ระบุไว้ที่นี่คุณตกลงที่จะไม่เชื่อมโยงในรายละเอียดหรือเฟรมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราให้สิทธิ์คุณในการใช้ดาวน์โหลดและคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราโดยมีเงื่อนไขว่า (ก) ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ (b) ข้อมูลจะไม่แสดงต่อสาธารณะเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือแก้ไขในลักษณะใด ๆ และไม่มีการใช้กราฟิก แยกต่างหากจากข้อความประกอบและ (c) คุณใช้ข้อมูลเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อการค้า

ข้อมูลที่จัดทำโดยคุณ

เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรส่งข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ให้เราผ่านทางเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลใบสั่งซื้อที่ส่งผ่านทางไซต์ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา - ดูลิงค์ที่ด้านล่างของโฮมเพจ เราขอแนะนำว่าอย่าส่งข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เราอาจไม่ถือเป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ การส่งมานั้นคุณให้สิทธิ์การใช้งานที่ไม่ จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ทั่วโลกในการใช้ทำซ้ำและแจกจ่าย

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวจะมีผลทันทีที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์ของเราและโดยการใช้ไซต์หลังจากนั้นคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณทบทวนเงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับเงื่อนไขเหล่านี้ในรูปแบบปัจจุบัน

ผู้ใช้นานาชาติ

เราไม่รับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในหรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรานั้นเหมาะสมหรือถูกกฎหมายสำหรับการดูหรือใช้ในประเทศหรือดินแดนใด ๆ และเราห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่อาจถูกห้ามหรือผิดกฎหมายที่นั่น

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์ของเราและข้อมูลที่อยู่ในนั้นหรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นั้นจัดทำขึ้นภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของกฎหมายของอังกฤษ ในการใช้ไซต์นี้คุณยอมรับว่าข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานจะต้องถูกส่งไปยังศาลของอังกฤษโดยเฉพาะและคุณจะไม่ยืนยันเขตอำนาจศาลในศาลหรือศาลอื่นใดในโลก

โทรศัพท์: + 44 203 287 5224

อีเมล: ขาย @raptorsuppliesด้วย.

สำนักงานที่สมัครสมาชิก:

เลขที่บริษัท : 09124832

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.