ปุ่มกด

บางครั้งปุ่มกดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากจากการทำงานหรือการทำงานที่ราบรื่นและปลอดภัยไปจนถึงการกลายเป็นอุบัติเหตุได้เพราะในบางครั้งทุกอย่างจะกลายเป็น "เปิด" หรือ "ปิด" แบบธรรมดา นี่คือเหตุผลว่าทำไมปุ่มกดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอน ...   ดูเพิ่มเติม>

บางครั้งปุ่มกดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากจากการทำงานหรือการทำงานที่ราบรื่นและปลอดภัยไปจนถึงการกลายเป็นอุบัติเหตุได้เพราะในบางครั้งทุกอย่างจะกลายเป็น "เปิด" หรือ "ปิด" แบบธรรมดา ด้วยเหตุนี้ปุ่มกดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกอุตสาหกรรมหรือทุกที่ที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ปุ่มกดสามารถใช้เป็นปุ่มการทำงานที่เปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเป็นปุ่มนิรภัยในกรณีฉุกเฉิน