อุตสาหกรรม BAC

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วนของ Bac Industries
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

กาวยาแนวและเทป

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

สายรัดและเน็คไทดาวน์