ความปลอดภัยของ SUNDSTROM

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วนของ Sundstrom Safety
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

ความปลอดภัย

ระบบทางเดินหายใจ

Sundstrom Safety เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชั้นนำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยตัวกรองหน้ากากเครื่องช่วยหายใจ PAPR และเครื่องดูดควัน หมวดหมู่ Sundstrom Masks ประกอบด้วยหน้ากากครึ่งหน้าและมาสก์เต็มหน้าในขนาดต่างๆ หน้ากากเหล่านี้สามารถสวมใส่ได้โดยตรงหรือเชื่อมต่อกับชุดพัดลมหรือระบบอัดอากาศ ตัวกรอง Sundstrom และตลับเคมีใช้กับเครื่องช่วยหายใจ Sundstrom ต่างๆเพื่อป้องกันก๊าซและอนุภาคต่างๆ

แบรนด์สุ่ม