EARNEST

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วนที่จริงจัง
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

Earnest Machine เป็นผู้ผลิตสลักเกลียวถั่วและสกรูสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างรถยนต์และเหมืองแร่ต่างๆ แคตตาล็อกสลักเกลียวประกอบด้วยสลักเกลียวรถสลักเกลียวสลักเกลียวล้อและสลักเกลียวขดลวด สลักเกลียวเหล่านี้ทำจากเหล็กและมีขนาดและความยาวของเกลียวที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ บริษัท ยังมีน็อตล้อน็อตหกเหลี่ยมและถั่วพู ถั่วและสลักเกลียวที่ผลิตโดย Earnest มีให้เลือกทั้งขนาดเมตริกและขนาดอิมพีเรียล